Home Diensten Shop Contact Inloggen

Privacy statement

Deze privacy statement/policy wordt beschikbaar gesteld door MijnTijdschrift.com b.v. onderdeel van Publish Impuls B.V., hierna aangeduid als MijnTijdschrift.com, en is van toepassing op deze website.

MijnTijdschrift.com zal de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.

1. Samenvatting van onze verwerkingsactiviteiten

De volgende samenvatting geeft een kort overzicht van de mogelijke verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden op onze website. U vindt meer gedetailleerde informatie in de secties hieronder.

2. Definities

3. Informatief gebruik van de website

Indien u mijntijdschrift.com raadpleegt omdat u informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registeren voor één van de door ons aangeboden diensten zoals weergegeven onder punt 4 en zonder dat u op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over u die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van u bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve dienstverlening te kunnen bieden (namelijk om onze website aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze website), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik. De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor een beperkte periode bewaard en worden na deze periode gewist.

4. Registratie voor onze diensten

MijnTijdschrift.com biedt de mogelijkheid om u aan te melden voor diverse producten en diensten uit onze producten portfolio. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om u te registreren, persoonsgegevens te verstrekken en afhankelijk van de dienst een account aan te maken. In verband met het aanmelden en de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.

Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en de contactgegevens zoals door u verstrekt bij registratie om u te informeren over additionele producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanbieden van direct gerelateerde producten en diensten is een gerechtvaardigd belang voor ons als aanbieder van de website, Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We zullen ons dan onthouden van elke verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u bezwaar hiertegen heeft via privacy@publishimpuls.com of via onze Klantenservice.

Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor maximaal zeven jaar nadat u uw account gebruikt.

5. Nieuwsbrieven

Met uw e-mailadres kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven waarin u wordt geïnformeerd over het laatste nieuws met betrekking tot onze producten en diensten zodra u instemt met het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. De juridische grondslag voor het verwerken is artikel 6 lid 1 sub a AVG

U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via de opt-out link die in elke nieuwsbrief staat.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische effecten hebben of een soortgelijke invloed op u hebben.

7. Analyse

Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we het volgende instrument genaamd Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google om informatie te verzamelen over deze website.

Het instrument verzamelt informatie, zoals: welke gebruikers de website bezoeken, welke inhoudelijke pagina’s worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google Analytics alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor onze bezoekers is, en om de website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Google Analytics verkrijgen niet met persoonsgegevens.

Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met website- en internetgebruik.

De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om het verkeer op onze website te analyseren om de ervaring van gebruikers op onze website te verbeteren en om de website in algemene zin te optimaliseren. Google Analytics zal de persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische analyse bewaren voor een periode van 36 maanden.

8. Toestemming van derden

Links naar website van derde partijen

Deze website omvat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van gegevens op de betreffende websites van derde partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, onze beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij ons uiterste beste doen om dit te voorkomen.

Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.

10. Bewaren van gegevens

Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in deze policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.

11. Uw rechten

Op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, bent u gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

  1. om informatie te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden bewaard en om toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen;
  2. Te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat de gegevens niet compleet of juist zijn de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;
  3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken
  4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door u zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben;
  5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
  6. Te verzoeken om de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of
  7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor u of een soortgelijke invloed op u hebben.

U kunt de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of vragen stellen of klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.

12. Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@publishimpuls.com

De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privacy@publishimpuls.com wordt verwerkt om uw verzoek te behandelen en zal gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.

Onze algemene contactgegevens zijn:

MijnTijdschrift.com B.V.
Curieweg 16
8013 RA Zwolle
E-mail: info@mijntijdschrift.com
Telefoon: 088-22 666 33

13. Wijzigingen in deze policy

Wij behouden ons het recht voor om deze policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Deze policy is voor het laatst geüpdatet op 6 augustus 2018.

Categorie

 

> Creatief

> Cultureel

> Detailhandel

> Economie/Financieel

> Educatie

> Engelstalig

> Gezondheid

> Hobby

> Kinderen

> Lifestyle

> Opvoeding

> Romans

> Vaktijdschriften

> Wonen

 

 

Prijzen

 

> Gratis

> Tot € 5

> Van € 5 tot € 10

> Van € 10 tot € 20

> Van € 20 en meer